5/10/17

PRESENTÁNDONOS

Comezo de curso, o novo grupo de 3º presentouse falando cadaquén de si mesmo. Logo escribimos e debuxamos.

                 

Equipos preparados!